ด.ช.สุทธิชาติ  พิมโคตร ม.2/7 เลขที่28

ด.ญ.ธนภร  สินศักดิ์ ม.2/7 เลขที่30

ด.ญ.เขมิสรา  คุณยศยิ้ง ม.2/7 เลขที่46 

Advertisements